رشته مهندسی ماشین ابزار

رشته مهندسی ماشین ابزار
ترم بندی رشته: كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد- ماشين ابزار
 
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد
 
نام درس                             ترم 2
 
ساعت واحد پيش نياز  همنياز 
ت ع ت ع ت ع ت ع
9103 اندیشه اسلامي (2) 2   2       6115 زبان تخصصي 2   2      
6107 سيستم هاي اندازه گيري 1 2 1 1     6116 مهندسي صنايع 2   2   آمارواحتمالات مهندسي  
6109 جوشكاري وكارگاه 1 4 1 1     6111 توانائي ماشينكاري 2 4 2 1    
6110 ريخته گري وكارگاه 1 4 1 1     9114 تاريخ تحلیلی صدر اسلام 2   2      
6113 روشهاي توليد مخصوص 2   2       6104 مقاومت مصالح (2) 2   2     رياضي عمومي (2)
9123 ورزش(1)   2   1     6120 تست های غیر مخرب و آز 1 2 1 1    
6112 ايمني و بهداشت 2   2       6106 ترمودینامیک و انتقال حرارت 2   2     معادلات ديفرانسيل
6103 آمار و احتمالات  مهندسي 3   3       6102 معادلات ديفرانسيل 3   3   رياضي عمومي (2)  
6101 رياضي عمومي (2) 3   3                      
                               
  جمع 27 19       جمع 22 18    
 
           
كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد
 
نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز  همنياز 
ت ع ت ع ت ع ت ع
6105 طراحي اجزاءماشين (2) 2   2   مقاومت مصالح (2)   6122 برنامه ریزی فرآیند 2   2      
6119 اصول شکل دادن فلزات 2   2   مقاومت مصالح (2)   6125 کنترل اتوماتیک 2   2   آمارواحتمالات مهندسي  
6124 ماشين ابزارتوليدي 1 4 1 1 توانائي ماشينكاري   6121 نصب و تعمیر و نگهداری ماشینهای ابزار 1 4 1 1    
6117 طراحي قالب 1 4 1 1 مقاومت مصالح (2) CAD/CAM 6126 پروژه       3    
9116 تفسير موضوعي قرآن 2   2       6127 کارآموزی       3    
6114 طراحي وتوليدبه كمك كامپيوترCAD/CAM 2 4 2 1     6123 رباتیک 2   2      
6108 دینامیک و ارتعاشات 2   2   معادلات ديفرانسيل                  
6118 كنترل كيفيت 2   2   مهندسي صنايع                  
9110 انقلاب اسلامی ایران 2   2                      
  جمع 28 19       جمع 11 14    
تعدادواحدهاي اين دوره(70) واحددرسي مي باشد.