رشته مهندسی قالبسازی

رشته مهندسی قالبسازی
ترم بندی رشته: كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد- قالبسازی
كد نام درس                              ترم 1 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد
 
نام درس                             ترم 2
 
ساعت واحد پيش نياز  همنياز 
ت ع ت ع ت ع ت ع
6128 رياضي عمومي (2) 3   3       9116 تفسیر موضوعی قرآن 2   2      
6130 آمار و احتمالات  مهندسي 3   3       6129 معادلات ديفرانسيل 3   3   رياضي عمومي (2)  
9103 اندیشه اسلامی (2) 2   2       6131 مقاومت مصالح (2) 2   2     رياضي عمومي (2)
6134 سيستم هاي اندازه گيري 1 2 1 1     6138 اصول طراحی مدل 1 4 1 1    
6136 جوشكاري وكارگاه 1 4 1 1     6140 خواص فیزیکی و مکانیکی مواد و آز 2 3 2 1    
6137 ريخته گري وكارگاه 1 4 1 1     6148 تست غیر مخرب و آز 1 2 1 1    
6141 روشهاي توليدمخصوص 2   2       6143 زبان تخصصی 2   2      
9123 ورزش (1)   2   1     6142 طراحی و تولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM 2 4 2 1    
6139 ايمني و بهداشت 2   2                      
                               
  جمع 27 19         28 19    
       كد نام درس                          ترم 3 ساعت واحد پيش نياز  همنياز  كد
 
نام درس                            ترم 4 ساعت واحد پيش نياز  همنياز 
ت ع ت ع ت ع ت ع
9114 تاريخ تحلیلی صدر اسلام 2   2       9110 انقلاب اسلامی  ایران 2   2      
6132 طراحي اجزاءماشين (2) 2   2   مقاومت مصالح (2)   6149 كنترل كيفيت 2   2   مهندسي صنايع  
6135 دینامیک و ارتعاشات 2   2   معادلات ديفرانسيل   6151 نصب و تعمیر و نگهداری تجهیزات قالب 1 3 1 1    
6133 ترمودینامیک و انتقال حرارت 3   3     معادلات ديفرانسيل 6146 طراحی قالب های آهنگری 2 4 2 1 مقاومت مصالح (2) Cad/cam
 
6144 مهندسي صنايع 2   2   آمارواحتمالات مهندسي   6152 پروژه       3    
6150 اصول شکل دادن فلزات 2   2   مقاومت مصالح (2)   6153 کارآموزی       2    
6145 طراحی قالب های   پلاستیک 2 4 2 1 مقاومت مصالح (2) CAD/CAM                
6147 طراحی قالب های ریخته گری 1 4 1 1 مقاومت مصالح (2) CAD/CAM                
                               
  جمع 25 18         14 14    
تعدادواحدهاي اين دوره(  70) واحددرسي مي باشد.