لینکهای چرخشی

آخرین اخبار

روز جهاني قدس

روز جهانی قدس مظهر اراده عمومی ملت‌های مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل است (مقام معظم رهبری)

قدس
روز جهاني قدس

روز جهانی قدس مظهر اراده عمومی ملت‌های مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل است (مقام معظم رهبری)

برنامه امتحانات پایان ترم گروه علوم مهندسی 991

برنامه امتحانات پایان ترم گروه علوم مهندسی 991

امتحانات پایان ترم
برنامه امتحانی پایان ترم 991

دانشجویان محترم برنامه امتحانی را دریافت کرده و و دروس امتحانی خود را در ناد و سمیاد کنترل نمایید.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز شهداء در دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

ریاست،معاونین و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 22 اسفند همزمان با روز بزرگداشت شهدا بر سرمزار شهدای گمنام حاضر شده و ادای احترام نمودند.....

  آخرین اطلاعیه ها

  روز جهاني قدس

  روز جهانی قدس مظهر اراده عمومی ملت‌های مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل اس ...

  روز جهاني قدس

  روز جهانی قدس مظهر اراده عمومی ملت‌های مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل اس ...

  گزارش تصویری تعمیرات اساسی دانشگاه فنی و حرفه ای ا ...

  گزارش تصویری تعمیرات اساسی دانشگاه فنی و حرفه ای استان

  برنامه امتحانات پایان ترم گروه علوم مهندسی 991

  برنامه امتحانات پایان ترم گروه علوم مهندسی 991

   آمارسایت

   0
   آنــلاین
   0
   امــروز
   18
   دیـــروز
   341
   مــاه جــاری