جمعه 3 آذر 1396
 منوی اصلی
 
 مناسبتها

 
 
 آرشیواخبار گروه مکانیک
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

ترم بندی و برنامه درسی رشته های گروه مکانیک نیمسال اول 95-96

ترم بندی و برنامه درسی رشته های گروه مکانیک
شنبه 6 شهريور 1395

برنامه درسی رشته های گروه مکانیک نیمسال دوم 95-94

شنبه 3 بهمن 1394

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به دلیل مراسم شب قدر کلیه کلاسهای روز دوشنبه مورخ 93/4/30 ازساعت 9/45 برگزار خواهد شد.
يکشنبه 29 تير 1393

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس آز شیمی استاد نصیری نسب
گروه اول( 17/50-16/20) روز یکشنبه مورخ93/1/24
ساعت 14/30 -13/15
وگروه دوم( 19.40-18) روز یکشنبه مورخ 93/1/31 ساعت

13/15-14/30 در آزمایشگاه (8001) برگزار خواهد شد.
دوشنبه 18 فروردين 1393

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس استاد میرزائی نژاد روز یکشنبه مورخ 93/1/17 تشکیل نخواهد شد .
شنبه 16 فروردين 1393

اطلاعیه مهم

کلاس درس طراحی به کمک کامپیوتر استاد حسن زاده غیاثی با کد گروه642313 روزهای سه شنبه از ساعت 13/35-10/25 برگزار خواهد شد.
سه شنبه 13 اسفند 1392

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس استاد شکرالهی روز شنبه مورخ 92/12/10 تشکیل نخواهد شد .
شنبه 10 اسفند 1392

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلاس درس تکنولوژی پلاستیک استاد تاروردی زاده روز سه شنبه مورخ 92/12/6 تشکیل نخواهد شد.
دوشنبه 5 اسفند 1392

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس دانش خانواده استاد ولیزاده روز سه شنبه مورخ92/12/6 تشکیل نخواهد شد.
دوشنبه 5 اسفند 1392

اطلاعیه خیلی مهم در خصوص درس تربیت بدنی 1 و2
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی و کاردانی می رساند درس تربیت بدنی 1 با کد 7105 به تربیت بدنی با کد 920001 و همچنین درس تربیت بدنی 2 با کد 7193 به ورزش یک با کد 920002 از نیمسال دوم 93-92 تغییر نام یافته است بنابرین در انتخاب واحد نیمسال دوم حتما عناوین جدید بایستی رعایت شود و دانشجویانی که تربیت بدنی 1و2 را گذرانده اند نیاز به اخذ دروس تربیت بدنی و ورزش یک نیستند
يکشنبه 4 اسفند 1392
 
 اخــبار

ترم بندی و برنامه درسی رشته های گروه مکانیک نیمسال اول 95-96

ترم بندی و برنامه درسی رشته های گروه مکانیک

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به دلیل مراسم شب قدر کلیه کلاسهای روز دوشنبه مورخ 93/4/30 ازساعت 9/45 برگزار خواهد شد.

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس آز شیمی استاد نصیری نسب
گروه اول( 17/50-16/20) روز یکشنبه مورخ93/1/24
ساعت 14/30 -13/15
وگروه دوم( 19.40-18) روز یکشنبه مورخ 93/1/31 ساعت

13/15-14/30 در آزمایشگاه (8001) برگزار خواهد شد.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس استاد میرزائی نژاد روز یکشنبه مورخ 93/1/17 تشکیل نخواهد شد .
آرشیو