جمعه 3 آذر 1396
 منوی اصلی
 
 مناسبتها

 
 
 ارسال برای دوستان - گروه مکانیک
با کليد F8 ميتوانيد صفحه کليد را عوض نماييد.


آدرس پست الکترونيک گيرنده:
(آدرسهای پستی را با کاما { ، }جدا نمائید)
آدرس پست الکترونيک فرستنده :
نام و نام خانوادگي فرستنده :
ارسال کپي براي فرستنده
پیغام :
 
 اخــبار

ترم بندی و برنامه درسی رشته های گروه مکانیک نیمسال اول 95-96

ترم بندی و برنامه درسی رشته های گروه مکانیک

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به دلیل مراسم شب قدر کلیه کلاسهای روز دوشنبه مورخ 93/4/30 ازساعت 9/45 برگزار خواهد شد.

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس آز شیمی استاد نصیری نسب
گروه اول( 17/50-16/20) روز یکشنبه مورخ93/1/24
ساعت 14/30 -13/15
وگروه دوم( 19.40-18) روز یکشنبه مورخ 93/1/31 ساعت

13/15-14/30 در آزمایشگاه (8001) برگزار خواهد شد.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس استاد میرزائی نژاد روز یکشنبه مورخ 93/1/17 تشکیل نخواهد شد .
آرشیو